Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli 20 Sierpnia 2022