FOOTBALL DART – Tarcza Celnościowa dla dzieci i dorosłych

Turbo Kozak
850zł 4h / 1250zł 6h / 1500zł 8h

CAŁY DZIEŃ – 1500 zł – 8h

FootBall Dart – Tarcza Celnościowa
dla dzieci i dorosłych 5m Wysokości

850zł 4h lub 1250zł 6h lub 1500zł 8h

Cały dzień – 8h – bez obsługi – 1300zł

Wysokość tarczy – 5m