Myszka Miki

Najwyższa Zjeżdżalnia MYSZKA MIKI
7,5 metrów Wysokości

Cena 1200 zł za 4 godziny
1600 zł za 6 godzin

Zjeżdżalnia Myszka Myki

Wymiary 5m Szerokości x 8m długości oraz 7,5m wysokości
Cena 1200 zł netto za 4 godziny
1600 zł netto za 6 godzin